Doradca Podatkowy z Olsztyna - Wanda Sudoł

DORADCA PODATKOWY

Wanda Sudoł

Krajowa Izba Doradców Podatkowych - wpis nr 999 - Wanda Sudoł nr wpisu 999

ul. Mrongowiusza 6/1, 10-537 Olsztyn      przejdź do mapy
tel. 89 535 40 97
tel. kom. 601 833 976
e-mail: cpsud@mailbox.olsztyn.pl   www: www.wandasudol.pl

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Doradca Podatkowy Wanda Sudoł jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 1998 r. Wanda Sudoł zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i jako pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim uzyskała wpis ostateczny na listę doradców podatkowych.
Wanda Sudoł to biegły sądowy Sądu Okręgowego w Olsztynie, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego oraz publikuje w czasopismach podatkowych i prasie regionalnej.

W zakres usług doradcy podatkowego wchodzi:

 • reprezentowanie w trakcie kontroli skarbowych i postępowań podatkowych przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • udzielanie porad prawno-podatkowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych,
 • świadczenie usług doradztwa podatkowego w formie stałej lub jednorazowej,
 • sporządzanie opinii prawno-podatkowych,
 • udzielanie porad z zakresu zobowiązań podatkowych, celnych oraz w sprawie egzekucji administracyjnej związanej z zobowiązaniami podatkowymi.

Doradztwo podatkowe obejmuje:

 • podatki dochodowe,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatki od nieruchomości,
 • podatek rolny i leśny,
 • nieujawnione źródła przychodów,
 • egzekucje administracyjne zobowiązań,
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy i konsultacji podatkowych w tym zakresie,
 • interpretacje przepisów podatkowych.

Doradztwo podatkowe to gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Państwa Firmy oraz ochrona przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi z kontrolą zobowiązań podatkowych i konsekwencjami finansowymi w przypadku ewentualnych sporów podatkowych. Doradca podatkowy to osoba, która w kompleksowy sposób pomaga w wyjaśnianiu zawiłych przepisów jak również jest do stałej dyspozycji, jeśli chodzi o wynikające w trakcie funkcjonowania Państwa firmy problemy. Usługi związane z doradztwem podatkowym mogą obejmować również szereg innych działań, które dobierane są indywidualnie. Konsultacje podatkowe to również świetne rozwiązanie w sytuacji, gdy przepisy się zmieniają i z dnia na dzień staną się niejasne. Usługi z zakresu doradztwa podatkowego w Olsztynie świadczone przez panią Wandę Sudoł to gwarancja profesjonalizmu i pełnego zaangażowania. Wynika to z posiadanej wiedzy oraz wielu lat zajmowania się doradztwem podatkowym. Zapraszamy Państwa do biura w Olsztynie lub kontaktu telefonicznego.

Chętnie rozwiążemy wszelkie nawet te najbardziej skomplikowane kwestie związane z podatkami, zarówno na miejscu w naszym biurze w Olsztynie bądź też droga elektroniczną. Osoby szukające pomocy z zakresu podatków w Olsztynie mają od tej pory rzetelne źródło informacji. Zapraszamy do kontaktu - Wanda Sudoł.